There´s No Tomorrow

Peak Oil er et geologisk begreb som beskriver det tidspunkt hvor den størst mulige mængde olie udvindes fra en given olieboring. Dette gælder alle traditionelle boringer, inklusiv havboringer, og er et gængs begreb i olieindustrien. Ved at fastslå en nations samlede maksimale udvindingsrate (altså Peak Oil for…

Continue reading →