There´s No Tomorrow

Peak Oil er et geologisk begreb som beskriver det tidspunkt hvor den størst mulige mængde olie udvindes fra en given olieboring. Dette gælder alle traditionelle boringer, inklusiv havboringer, og er et gængs begreb i olieindustrien.

Ved at fastslå en nations samlede maksimale udvindingsrate (altså Peak Oil for alle boringer) kan man beregne den størst mulige mængde olie til rådighed. USA peakede i 1971, og Danmark peakede i 2004. Ud fra det årlige projekteret fald i produktionen kan man med forholdsvis stor nøjagtighed beregne sammenfaldet med landets interne energiforbrug, og dermed den nationale energiuafhængighed.

Det præcise årstal for det globale peak har længe været genstand for stor usikkerhed, men IEA har i deres World Energy Outlook 2010-2035 medgivet, at den globale olieproduktion peakede i 2006. Nogle lande (især OPEC-landene) har valgt ikke at offentligøre data på deres nationale boringer, men det har ikke afholdt organisationer som f.eks. ASPO  fra at beregne og projekterer med udgangspunkt i den stigende mængde tilgængelig data. De mest neutrale beregninger har længe indikeret et globalt peak omkring 2004-2008, og IEA har med ovenstående graf sat året til 2006.